Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overkonstabel straffet for lydighedsnægtelse i Afghanistan 
07-09-2011 

Retten i Hillerød har den 6. september 2011 idømt en tidligere overkonstabel, der var udsendt til Afghanistan, 4 måneders betinget fængsel for at nægte at efterkomme en ordre om at søge efter sprængladninger med minesøger i Helmand, Afghanistan.

Forsvarets auditørkorps havde tiltalt en tidligere overkonstabel, der i et halvt år havde været udsendt til Helmand i Afghanistan for i januar 2010 at have overtrådt den militære straffelovs"§ 11, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3, om ulydighed af særlig grov karakter under væbnet konflikt.

Overkonstablen erkendte i retten, at han i en situation, hvor en anden enhed var blevet ramt af en vejsidebombe, havde nægtet at udføre en ordre om med minesøger at søge efter sprængladninger ad et spor ned til den ramte enhed. Han erkendte således at have overtrådt den militære straffelovs § 11, stk. 1 og 3, men nægtede tillige at have overtrådt stk. 2 om lydighedsnægtelse af særlig grov karakter. Overkonstablen forklarede, at det var farligt at søge efter miner i mørke, og at han fejlagtigt troede, at der alene skulle reddes materiel og ikke soldater.

Retten fandt, at overkonstablen var skyldig i den rejste tiltale herunder, at der var tale om lydighedsnægtelse af særlig grov karakter.

Retten lagde vægt på, at ordren, der i øvrigt var lovlig, blev givet til overkonstablen i en ”skarp” situation, hvor to andre enheder havde påkørt vejsidebomber. Han sad i en mandskabsvogn som en del af en gruppe, der var sammensat med henblik på at undsætte en anden enhed, og retten lagde til grund, at lydighedsnægtelsen var af særlig grov karakter, idet den var egnet til at svække lydigheden hos andre tilstedeværende soldater.

Retten idømte ham 4 måneders betinget fængsel.

Retten lagde ved udmålingen af straffen vægt på som skærpende omstændighed, at der var tale om en ordre afgivet under væbnet konflikt i en farlig situation, hvor to andre enheder var blevet ramt af vejsidebomber. Retten fandt, at det var en formildende omstændighed, at det var mørkt og dermed farligt at søge efter miner sammenholdt med, at konstablen troede, at der alene var tale om at redde materiel.

Retten gjorde straffen betinget på grund af den lange tid, der var gået, siden forholdet blev begået, hvilket ikke kunne bebrejdes overkonstablen.

Retten i Hillerøds dom den 6. september 2011 i sag SS 1464/2011.

 

Til top Sidst opdateret: 07-09-2011 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk