Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Officer straffet for grov pligtforsømmelse 
03-07-2012 

Chef for udsendte soldater i Afghanistan straffet med en bøde på 8.000 kr.

Retten i Hillerød har i dag afsagt dom i en sag, hvor en officer var tiltalt for som chef, under udstationering i Afghanistan, at have oprettet en bødekasse, hvor de udsendte soldater kunne undgå at strafbare eller disciplinære forseelser blev indberettet i det officielle militære straffesystem, hvis de betalte 200 US dollars.

Den militære anklagemyndighed påstod tiltalte idømt fængselsstraf, mens tiltalte påstod frifindelse.

Retten fandt det ikke bevist, at der var etableret et egentligt bødesystem. Tiltalte havde alene godkendt, billiget eller opfordret til, at der i få tilfælde blev betalt 200 US dollars til soldaternes fælles kompagnikasse, som en bod for enkelte soldaters forseelser. Der var i det væsentlige tale om utilsigtede skudafgivelser, som tiltalte antageligt var berettiget til at påtale.

Da tiltalte i ovennævnte få tilfælde havde accepteret betalingerne, blev han fundet skyldig i forsætlig grov pligtforsømmelse efter militær straffelovs § 27, stk. 1, og dette under væbnet konflikt efter samme lovs § 27, stk. 3. Han blev frifundet for pligtforsømmelse af særlig grov karakter, jf. militær straffelovs § 27, stk. 2, og straffet med en bøde på 8.000 kr.

Ved strafudmålingen blev der blandt andet lagt vægt på, at overskuddet fra fælleskassen ikke tilfaldt tiltalte, men gik til kompagniets fester ved hjemkomsten. Derudover har tiltalte under udsendelsen efter det oplyste varetaget sit hverv som chef upåklageligt, og han må antages at have handlet under ganske særlige forhold. Endvidere har soldaterne, der betalte til kassen, forklaret, at de gjorde dette ”af egen fri vilje”.

Sagen blev afviklet over 5 retsdage, hvor der blev afhørt ca. 40 vidner.

Der er nedlagt navneforbud for tiltalte, som også er gældende under eventuel anke
.

Den 3. juli 2012

Til top Sidst opdateret: 03-07-2012 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk