Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nabo må tåle genskin fra solceller 
16-02-2015 

Retten i Hillerød har i en afgørelse taget stilling til den naboretlige tålegrænse for genskin fra et solcelleanlæg.

Baggrunden for sagen var, at ejeren af et hus fik opsat solceller på taget. 

En nabo mente, at genskinnet fra solcellerne var så generende, at han ikke kunne opholde sig på terrassen eller i haven på bestemte tidspunkter af dagen i solskinsvejr.  

Ejeren af solcellerne ville ikke fjerne eller flytte anlægget og mente, at genskinnet var en bagatel. 

Tvisten blev indbragt for retten, og forholdene omkring genskin fra solcelleanlægget blev grundigt undersøgt af en skønsmand.  

På baggrund af skønsmandens undersøgelser lagde retten til grund, at der kunne være et generende genskin fra solen i retning mod naboen ved sol og klart vejr i april til september måned. Dette varierede i tids- og arealmæssig udbredelse fra op til en time på en mindre del af ejendommen i ydermånederne til en time og et kvarter på en større del af ejendommen midt på sommeren. 

Retten vurderede, at genernes omfang ikke overskred grænsen for, hvad naboen skulle tåle.  

Rettens begrundelse lød således: Henset til det oplyste om de vejrbetingelser, som udgør forudsætningen for genskin fra solcelleanlægget, det afgrænsede antal måneder, hvori genskinnet kan forekomme og den afgrænsede tids- og stedmæssige udstrækning heraf, finder retten, at ulempen herved er af et omfang, der - også henset til den teknologiske udvikling og til naboens mulighed for ved enkle midler i form af beplantning eller anden afskærmning at eliminere eller reducere generne - ikke kan anses at overskride den naboretlige tålegrænse. 

Ejeren af solcellerne blev derfor frifundet for naboens påstand om, at anlægget skulle fjernes. 

Retten i Hillerøds dom den 12. januar 2015 i BS 40-1350/2012.
Til top Sidst opdateret: 16-02-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk