Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mand idømt 40 dages betinget fængsel for uforsvarlig behandling af får 
16-02-2017 

En 50-årig mand, der var frakendt retten til at beskæftige sig med dyr, dømt for i 3 tilfælde kort efter frakendelsen at have opretholdt sit fårehold og sammen med sin kæreste behandlet dyrene uforsvarligt.
Manden, der i en årrække havde haft får som led i erhverv, var flere gange dømt for overtrædelse af dyreværnsloven for uforsvarlig og groft uforsvarlig behandling af sine dyr. Han blev den 26. juni 2014 af Østre Landsret idømt 20 dages betinget fængsel og frakendt retten til at beskæftige sig med dyr.
 
Retten i Hillerød har den 16. februar 2017 afsagt dom i en sag, hvor manden bl.a. var tiltalt for sammen med sin kæreste at have ladet får stå på en byggetomt, hvor der var affald, løst pigtråd, blotlagte armeringsjern og manglende adgang til foder og tørt leje. De var endvidere tiltalt for at have ladet en større besætning får og lam stå uden tilstrækkeligt foder og adgang til vand. I det tredje tilfælde angik tiltalen 50 får og ca. 20 lam, der ej heller havde adgang til tilstrækkeligt foder, og indhegningen var i en sådan stand, at dyrene kunne sidde fast, hvorved mindst to får led kvælningsdøden. Tiltalte, der nægtede sig skyldig, blev dømt efter anklagen.

Tiltalte var den 11. april 2016 i en anden sag dømt for tre tilfælde af uforsvarlig behandling af sine får begået før Østre Landsrets ankedom af 26. juni 2014. Han blev ved den dom straffet med 20 dages betinget fængsel og en bøde på 25.000 kr. som en samlet straf med landsrettens dom.

Forholdene i den aktuelle sag var udøvet fra omkring december 2014 til juni 2015. Domsmandsretten fandt, at kæresten havde en mere underordnet rolle, og at tiltalte havde overtalt hende til at få fårebesætningen registreret i hendes navn i et forsøg på at omgå rettighedsfrakendelsen. Tiltalte blev som en samlet straf med dommen fra 11. april 2016 idømt betinget fængsel i 40 dage med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på yderligere 30.000 kr. Tiltalte blev frakendt retten til at beskæftige sig med dyr i 10 år. Kæresten blev ligeledes dømt, og den sag angik også mishandling af et lam. Hun blev idømt betinget fængsel i 20 dage og en tillægsbøde på 20.000 kr.

Retten i Hillerøds dom den 16. februar 2017 i sag SS-8-2286/2016

Til top Sidst opdateret: 16-02-2017 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk