Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mand dømt og kvinde frifundet i sag om skatteunddragelse i ”Clipper-sagen” 
01-07-2011 

Retten i Hillerød har den 1. juli 2011 dømt en tidligere mandlig ansat men frifundet hans samlever for igennem 5 år at have undladt at oplyse skattemyndighederne om udbetaling af bonusbeløb fra rederiet Clipper, hvorved SKAT blev unddraget 665.000 kr.
To samlevende medarbejdere i rederiet Clipper var anklaget for forsætligt og groft uagtsomt igennem 4 -5 år at have undladt at indberette store bonusbeløb, som de havde modtaget som led i en overskkudsdeling i Clipper-koncernen. Clipper indeholdt ikke skat af beløbene og havde orienteret medarbejderne herom i årlige mails. SKAT har rejst tiltale mod 211 medarbejdere i lignende sager ved flere byretter i landet.
 
Retten fandt, at manden, der havde modtaget bonusbeløb på i alt 665.050 kr., forsætligt havde undladt at indberette beløbene til SKAT, mens kvinden, der havde undladt at indberette væsentligt mindre bonusbeløb, alene havde handlet simpelt uagtsomt.

Kvinden blev herefter frifundet, mens manden blev idømt 4 måneders fængsel, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget, samt en tillægsbøde på 400.000 kr.
 
Retten lagde vedrørende den kvindelige medarbejder bl.a. vægt på, at hun tidligere havde modtaget bonus-beløb, hvor der var fratrukket skat, og at hun i en stor del af den pågældende periode havde været på barsel og dermed ikke havde læst de mails, som arbejdsgiveren fremsendte, hvoraf skattepligten fremgik. Hun fandtes derfor alene at have udvist simpel uagtsomhed ved ikke at selvangive beløbene og blev frifundet.
 
Retten lagde vedrørende den mandlige tidligere medarbejder vægt på,
at han, der var ansat i en regnskabsafdeling, burde have indset, at beløbene var skattepligtige. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at bonusbeløbene var så store, at tiltalte burde have indset, at de ikke var medtaget i hans årsopgørelser og derfor skulle selvangives.
 
Retten i Hillerøds dom den 1. juli 2011 i sag SS 1248/2011.
Til top Sidst opdateret: 01-07-2011 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk