Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lønmodtagernes Garantifond frifundet 
24-09-2010 

 

Lønmodtagernes Garantifond frifundet for at betale krav på et beløb svarende til løn i perioden fra 16. september 2008 til 24. oktober 2008 til en lønmodtager, der skulle være tiltrådt den 1. september 2008 i henhold til en ansættelseskontrakt, som blev annulleret inden tiltrædelsen.

Retten i Hillerød har den 23. september 2010 afsagt dom i en sag mellem Ingeniørforeningen som mandatar for et medlem og Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtageren indgik den 30. juni 2008 ansættelseskontrakt, hvorefter pågældende den 1. september 2008 skulle tiltræde en stilling som projektleder. Der var blandt andet aftalt 3 måneders prøvetid med et opsigelsesvarsel på 14 dage. Denne ansættelseskontrakt blev medio august 2008 annulleret af arbejdsgiveren. Efter forhandling mellem parterne blev der indgået et forlig af 26. august 2008, hvorefter lønmodtageren var berettiget til "3 måneders løn" fra 1. september 2008, dog således at arbejdsgiverens forpligtelser ophørte, hvis lønmodtageren i perioden blev ansat i et andet firma og fik løn. Lønmodtageren forventedes ikke at give møde hos arbejdsgiveren i perioden og mødte ej heller. Den 1. oktober 2008 blev arbejdsgiveren erklæret konkurs. Lønmodtagernes Garantifond udbetalte herefter et beløb svarende til lønmodtagerens løn i perioden fra 1. til 15. september 2008. Sagen har drejet sig om, hvorvidt lønmodtageren har været forpligtet til at forfølge sit krav i arbejdsgiverens konkursbo for tillige at kunne gøre dette gældende over for Lønmodtagernes Garantifond, og om ydelsen i henhold til aftalen af 26. august 2008 kunne betragtes som et privilegeret krav efter konkurslovens § 95, samt om der eventuelt kunne ske konkursregulering efter konkurslovens § 61 med tilbagevirkende kraft af opsigelsesvarslet.    

Rettens tre dommere er enige om, at det er tilstrækkeligt, at lønmodtageren har anmeldt sit krav overfor Lønmodtagernes Garantifond og derfor ikke er forpligtet til tillige at forfølge sit eventuelle krav mod konkursboet, når Lønmodtagernes Garantifond ikke har benyttet sin ret til at henvise lønmodtageren til at rejse sag mod konkursboet.

Et flertal af rettens medlemmer mener ikke, at parternes forligsaftale af 26. august 2008 kan sidestilles med en ny ansættelseskontrakt, men i stedet må betragtes som en aftale om en form for kompensation til lønmodtageren for annulleringen af ansættelseskontrakten. En sådan kompensation dækkes ikke af lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovens § 2, stk. 2, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, hvorfor Lønmodtagernes Garantifond er frifundet i sagen.     

Til top Sidst opdateret: 24-09-2010 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk