Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lønmodtagernes Garantifond skulle dække lønmodtageres egetbidrag til pension 
08-03-2013 

Retten i Hillerød har den 8. marts 2013 afsagt dom i en sag om dækning fra Lønmodtagernes Garantifond af pensionsbidrag efter arbejdsgiverens konkurs i et tilfælde, hvor medarbejdernes egetbidrag var blevet udbetalt med lønnen.

To virksomheder, der gik konkurs, havde ikke oprettet eller indbetalt til en pensionsordning for to butiksansatte, hvoraf den ene var overenskomstansat, og den anden var ansat med en henvisning til overenskomsten på området. Lønmodtagernes egetbidrag til pension blev som følge heraf udbetalt til dem med månedslønnen.

Sagen drejede sig om, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond skulle betale lønmodtagernes egetbidrag til pension indenfor 6 måneder før fristdagen, uanset at et beløb svarende hertil var indbetalt på deres lønkonti, og derved om kravet havde fortrinsstilling. Der var enighed om, at arbejdsgiverbidraget havde fortrinsstilling. Herudover vedrørte sagen, om den ene lønmodtager under sin ansættelse havde søgt en del af kravet gennemført uden ugrundet ophold for tiden forud for 6 måneder før fristdagen.

Retten kom frem til, at det samlede pensionsbidrag var en integreret del af den aftalte løn, hvorfor der ikke var grundlag for at stille egetbidraget anderledes end arbejdsgiverbidraget. Kravet havde derfor fortrinsstilling efter konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1. For den ene ansattes vedkommende var kravet fra tiden forud for 6 måneder før fristdagen ikke forfulgt uden ugrundet ophold.

Dom afsagt den 8. marts 2013 af Retten i Hillerød, sag BS 531/2011.

Til top Sidst opdateret: 08-03-2013 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk