Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lønmodtagernes Garantifond dækkede ikke opsparede efteruddannelsesmidler 
14-12-2015 

Retten i Hillerød har afgjort, at en lønmodtagers opsparing til efteruddannelse ikke var dækket af Lønmodtagernes Garantifond ved arbejdsgiverens konkurs.

Sagen drejede sig om en lønmodtager, der havde været ansat som bygningskonstruktør i et arkitektfirma. Ansættelsesforholdet var omfattet af en overenskomst mellem DANSKE ARK og Konstruktørforeningen. Ifølge overenskomsten blev der opsparet efteruddannelsesmidler efter særlige retningslinjer, og en del af disse skulle anvendes individuelt. Ved fratræ-delse og ansættelse hos en ny arbejdsgiver uden for overenskomstens område kunne individuelle ubrugte midler udbetales som løn.

Lønmodtageren fik ny ansættelse uden for overenskomstens område og anmodede arkitektfirmaet om udbetaling af efteruddannelsesmidler. Arkitektfirmaet gik imidlertid konkurs uden at udbetale midlerne. Løn-modtageren anmeldte kravet til Lønmodtagernes Garantifond (LG), som afviste at dække det.

Retssagens hovedspørgsmål var, om kravet på udbetaling af efteruddan-nelsesmidler kunne anses for løn eller andet vederlag i henhold til konkurs-loven. Dette var en betingelse for, at LG dækkede kravet.

Retten fastslog, at kravet ikke var af en sådan art, at det kunne anses for erstatning for løn eller andet vederlag efter konkurslovens § 95. Kravet var dermed ikke omfattet af garantien i lov om Lønmodtagernes Garantifond, og retten frifandt derfor LG.

Retten i Hillerøds dom den 14. december 2015 i sag BS 45-1385/2014.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk