Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kommune anset for ejer af jordstykke 
28-05-2018 

En privat lodsejer anlagde sag mod Hillerød Kommune med påstand om, at et mindre jordstykke, der stødte op til hans grund, tilhørte ham som ejer af grunden.

Sagsnummer: BS 977/2017

Sagen kort fortalt
En tidligere privat vej i Hillerød Kommune blev i begyndelsen af 1980-erne overtaget af Hillerød Kommune som offentlig vej. I den forbindelse blev et mindre stykke jord, som støder op til en lodsejers ejendom, registreret som en del af den offentlige vej. Lodsejeren gjorde under sagen gældende, at denne registrering beroede på en fejl, idet den tidligere ejer af hans ejendom havde erhvervet det pågældende stykke jord i forbindelse med, at der blev etableret vejadgang til hans ejendom.

Sagens udfald
Retten fastslog, at jordstykket var blevet registreret som tilhørende Hillerød Kommune i forbindelse med, at vejen overgik fra privat til offentlig vej. Retten fandt herefter, at det påhvilede lodsejeren at bevise, at han - uanset at kommunen var registeret som ejer - var den retmæssige ejer af jordstykket, og retten fandt, at lodsejeren ikke havde ført det nødvendige bevis. Retten gav derfor kommunen medhold i, at kommunen var ejer af jordstykket.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt i Retten i Hillerød den 23. maj 2018

Til top Sidst opdateret: 28-05-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk