Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Knivvold og drabsforsøg i Frederiksværk 
11-06-2013 

Retten i Hillerød har den 11. juni 2013 idømt tre mænd hver 2 års fængsel for knivstik mv. mod flere personer foran restaurant Generalen i Frederiksværk, og idømt en 16-årig mand 5 års fængsel for drabsforsøg i samme forbindelse.

De fire tiltalte stammede fra Tjetjenien og var henholdsvis 16, 18, 22 og 23 år gamle. De var tiltalt for i forening med endnu flere gerningsmænd og efter forudgående fælles forståelse at have udøvet vold af særlig farlig karakter en nat i februar 2013 mod tre unge mænd, der blev påført flere knivstik og knytnæveslag, samt vold mod en fjerde ung mand. Den 16-årige blev tiltalt for drabsforsøg på den ene af de tilskadekomne unge mænd.

Det fremgik af sagen, at to af gerningsmændene før overfaldet uden grund fulgte efter et ungt kærestepar, der kørte fra Hillerød til Frederiksværk. Kæresteparret tilkaldte hjælp undervejs. De to gerningsmænd blev derfor mødt af en gruppe personer foran et hotel i Frederiksværk, hvorefter de forsvandt efter at have vist en kniv frem og sagt noget om, at de ville hente hjælp. 15-20 minutter senere ankom omkring 6 gerningsmænd ved restaurant Generalen, hvor de uden varsel overfaldt flere unge mænd med blandt andet knivstik og slag med en kølle eller lignende.

Blandt sagens beviser var en videooptagelse af overfaldet og et opkald til Alarmcentralen fra en af de tiltaltes telefon, som fandt sted kort tid efter overfaldet var slut. Det fremgik af denne samtale, at nogle personer var på vej til Hillerød med en mand, der havde fået sin finger skåret over. Et par timer senere blev manden med den skadede finger og to andre mænd anholdt på Hillerød Hospital, og på gerningsstedet blev der fundet blod med mandens DNA.

To af de tilskadekomne blev opereret: Den ene havde en overskåret pulsåre, og den andens mave måtte akut åbnes efter mistanke om hul på tarmene.

Retten mente, at det var bevist, at de fire tiltalte var med i gruppen af gerningsmænd, som efter fælles forudgående forståelse tog til Generalen med knive for at udøve vold. Alle fire blev derfor dømt for medvirken til den udøvede vold, selv om hver enkelt gerningsmands handling ikke var beskrevet. Med hensyn til drabsforsøget mente to dommere, at det var bevist, at det var den 16-årige tiltalte, der stak den tilskadekomne, som fik skåret pulsåren over. En dommer mente, at det ikke var bevist, at det var den 16-årige, der gjorde dette.

Når straffen blev så hård, skyldes det, at flere personer blev stukket og skadet med kniv, og at det var et planlagt overfald mod tilfældige personer, der ikke på nogen måde havde givet anledning til episoden.

Ved fastsættelsen af straffen på 5 års fængsel til den 16-årige blev der i formildende retning taget hensyn til hans unge alder, og straffen omfattede også en tidligere voldsdom på 6 måneders fængsel. 

Alle fire tiltalte blev udvist af Danmark for bestandig.

To af de tiltalte ankede straks dommen. De to andre var ikke til stede ved domsafsigelsen.

Dom afsagt af Retten i Hillerød den 11. juni 2013 i sag SS 9-1362/2013.

Til top Sidst opdateret: 11-06-2013 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk