Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Installatør var ikke ansvarlig for utæt olietank 
23-01-2015 

Retten i Hillerød har afsagt dom i en sag mellem et forsikringsselskab og et VVS firma om ansvaret for forurening fra en olietank.

Baggrund for sagen var, at VVS firmaet i 2012 opsatte en ny brugt olietank på en ejendom. Ejendommen blev solgt, og køberne opdagede en utæt samling på olietanken, og at der var løbet olie ud på jorden. Under retssagen kom det frem, at jorden var blevet forurenet, og at der var løbet 1-200 liter fyringsolie ud.

Køberne havde tegnet en forsikring, og forsikringsselskabet lagde sag an mod VVS firmaet. Sagens spørgsmål var, om VVS firmaet havde begået faglige fejl under monteringen af olietanken, eller om utætheden skyldtes fejl begået af andre. Olietanken blev undersøgt af en skønsmand, som blandt andet erklærede, at ”kravesamlingen” af rørene var korrekt udført.

VVS firmaet var af den opfattelse, at de ikke havde begået fejl under monteringen af olietanken. VVS firmaet henviste navnlig til, at køberne af ejendommen havde efterspændt en pakning og i den forbindelse brugt pakketape. Endvidere havde køberne fået et andet firma til at reparere samlingen.

Retten var enig i VVS firmaets synspunkter og lagde således til grund, at VVS firmaet havde lavet en korrekt ”kravesamling”, at de nye ejere i forbindelse med efterspænding havde brugt tape, som ikke må benyttes til ”kravesamlinger”, og at et andet firma havde repareret ”kravesamlingen”. Forsikringsselskabet havde derfor ikke bevist, at olieforureningen alene eller overvejende skyldtes fejl begået af VVS firmaet, som derfor blev frifundet.    

Retten i Hillerøds dom den 13. januar 2015 i sag BS 47-327/2014.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk