Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Halvering af salær til kurator 
05-05-2015 

Skifteretten i Hillerød har i et konkursbo nedsat kurators salær med over 50 %.

I et konkursbo ønskede kurator et salær på 730.000 kr. Skifteretten fastsatte salæret til 350.000 kr.

I konkursboet var der aktiver for i alt 1.150.000 kr., som navnlig bestod af indbetalinger på 600.000 kr.,  et indestående på 380.000 kr. fra en forudgående betalingsstandsning, og 150.000 kr. fra salg af et varelager.

Skifteretten lagde vægt på, at kurator ikke havde fået medhold i nogen af de retssager, der var blevet anlagt under boets behandling, at konkursboet var blevet pålagt betydelige sagsomkostninger i forbindelse med retssagerne, og at aktiverne hovedsageligt bestod af kontante midler. Kurators opgørelse af tidsforbruget ved boets behandling, som begyndte i 2010, havde ikke afgørende betydning.    

Hillerød skifterets kendelse af 25. februar 2015 i SKS 3-715/2010.

Afgørelsen er stadfæstet af Østre Landsret den 28. april 2015.

Til top Sidst opdateret: 05-05-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk