Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifundet for uagtsomt manddrab i trafikken 
05-05-2015 

En 84-årig mand er blevet frifundet for uagtsomt at have forvoldt en andens død i en trafikulykke.
Den 84-årige var tiltalt for uagtsomt at have forvoldt en persons død og en anden persons legemsbeskadigelse ved på Hillerødmotorvejen at have overskredet spærrelinjen og påkørt en modkørende bil.

Det blev lagt til grund, at der ikke var tekniske fejl ved de to biler, der begge havde kørt med korrekt lys og hastighed, og at der var gode oversigtsforhold.

Det var bevist, at tiltalte uden færdselsmæssig begrundelse havde ført bilen hen over spærrefladen og over i den modsatte kørebane, hvor han stødte sammen med den modkørende bil. Retten kunne ikke tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at årsagen til kørslen og sammenstødet var, at han havde fået et ildebefindende. Der var endvidere ikke holdepunkter for, at han havde fået et forvarsel om et ildebefindende, og uheldet kunne derfor heller ikke skyldes manglende opmærksomhed. Han blev derfor frifundet.

Retten i Hillerøds dom den 27. april 2015 i sag SS 132/2015.  

Til top Sidst opdateret: 05-05-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk