Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifundet for trussel om terrorisme 
04-06-2015 

En 21-årig ung mand er fundet skyldig i på Facebook at have tilskyndet til forbrydelse og fra en fængselscelle at have fremsat trusler og have billiget terrorangrebet i Paris i januar 2015. Manden er dog frifundet for at have truet med at begå terrorisme.

Den tiltalte 21-årige unge mand var anklaget for offentlig at opfordre til at begå drab, for offentligt at have truet med at begå terrorisme ved at dræbe Kurt Westergaard og for offentligt at have billiget terrorangrebet mod Charlie Hebdo i januar 2015. 

Anklagerne gik nærmere ud på, at tiltalte skulle straffes efter straffelovens § 136, stk. 1, ved i september 2014 i en gruppe få Facebook at have lagt et link til en video med en tale fra en talsmand fra ISIS, hvori der blandt andet blev tilskyndet til at angribe og begå drab på borgere fra lande i koalitionen mod Islamisk Stat, med kommentaren: ”En besked til alle muslimer i Vesten især Danmark”.

Tiltalte skulle også straffes efter straffelovens § 114, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og § 136, stk. 2, for i januar 2015 at have råbt ud af vinduet fra en fængselscelle til ca. 30 andre indsatte, der befandt sig i gården: ”IS-IS-Islamisk Stat, bare se Paris, Kurt Westergaard, det er dig næste gang” eller lignende. Denne udtalelse var dels terrorisme ved at være en forsætlig trussel om at dræbe Kurt Westergaard for at skræmme befolkningen i alvorlig grad eller for at ødelægge Danmarks grundlæggende struktur eller lignende og dels en offentlig udtrykkelig billigelse af terrorangrebet mod Charlie Hebdo i Paris den 7. januar 2015.

Tiltalte nægtede sig skyldig i disse anklager.

Under sagen forklarede tiltalte, at han er født i Danmark af forældre, som i 1970’erne var indvandret hertil. I 2013 rejste han til Syrien, hvor han udførte nødhjælpsarbejde. Efter 5 måneder blev han anholdt og dømt i Libanon for at have deltaget i en væbnet gruppe. 

Retten fandt, at tiltalte ved i et internetforum med et ikke ubetydeligt publikum at udbrede videoen med den ledsagende tekst og ved at tilføje ”især Danmark” særligt havde opfordret muslimer i Danmark til at følge budskabet i talen, og at tiltalte herved havde haft fortsæt til offentligt at tilskynde til forbrydelse. Tiltalte skulle derfor straffes for at overtræde straffelovens § 136, stk. 1.

For så vidt angik råbene fra fængselscellen lagde retten på baggrund af vidners forklaringer til grund, at råbene kunne nå 25-30 medindsatte og 2 fængselsbetjente. På den baggrund og henset til terroraktionen i Paris den 7. januar 2015 mod bladet ”Charlie Hebdo” var det bevist, at tiltalte havde fremsat en strafbar trussel mod Kurt Vestergaard efter straffelovens § 266. Råbene var også en offentlig udtrykkelig billigelse af terroraktionen mod ”Charlie Hebdo”, hvilket tiltalte skulle straffes for efter straffelovens § 136, stk. 2. Tiltalte blev dog frifundet for at have truet med at begå terrorisme.

Retten udmålte straffen til 6 måneders fængsel.

Retten i Hillerøds dom den 4. juni 2015 i sag SS 9-1723/2015.

Til top Sidst opdateret: 04-06-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk