Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fransk altan var ikke en mangel 
24-02-2011 

Retten i Hillerød har den 22. februar 2011 afsagt dom i en sag, hvorefter en fransk altan i en projektlejlighed i København var i overensstemmelse med købsaftalen.

Køberne af en projektlejlighed i Københavns Frihavn anlagde sag mod det byggefirma, som havde opført ejerlejlighedskomplekset. Købsaftalen blev indgået i 2005, hvor byggeriet ikke var påbegyndt og derfor kun forelå som et projektforslag.

Byggefirmaet havde opført en prøvelejlighed, som blev brugt til fremvisning. Prøvelejligheden var blandt andet forsynet med en østvendt altan, som formentlig var større end 2 m², og som kunne bruges til ophold. Da lejligheden stod færdig i august 2007 var lejlighedens østvendte altan udført således, at arealet var ca. 1,5 m², og altanen kunne ikke bruges til ophold.

Køberne krævede 175.000 kr. i erstatning herfor.

Byggefirmaet nægtede at betale erstatning under henvisning til, at den østvendte altan var kontraktmæssig, herunder var forskellen på altanens størrelse i forhold til prøvelejligheden og salgsmaterialet inden for det acceptable.

Retten lagde vægt på, at det tydeligt fremgik af salgsmaterialet, at den østvendte altan alene var tiltænkt udført som en fransk altan. Med udtrykket ”fransk altan” forstås normalt en gelænderdækket indadgående dør mod det fri. Da altanen havde et areal på ca. 1,5 m2, var det ikke ganske dækkende at betegne altanen som fransk, men det måtte forudsættes bekendt, at en fransk altan ikke er udtryk for en altan, hvor man kan opholde sig. Derfor mente retten, at byggefirmaet ikke havde garanteret eller indestået for, at køberne ville få en større østvendt altan end den, der var blevet opført, og byggefirmaet blev frifundet for erstatningskravet. Køberne blev dømt til at betale 70.000 kr. i sagsomkostninger til byggefirmaet.

Retten i Hillerøds dom den 22. februar 2011 i sag BS 2-748/2009.

Til top Sidst opdateret: 24-02-2011 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk