Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fire rumænske statsborgere idømt hver 2 år og 6 måneders fængsel for organiseret indbrudskriminalitet 
06-12-2019 

Fire rumænske mænd i alderen 20-24 år er den 6. december 2019 idømt hver 2 år og 6 måneders fængsel for 17 indbrudstyverier i private hjem i Københavnsområdet og Hillerød i perioden januar-marts 2019.
Sagsnummer: SS 4419/2019.

Sagen kort fortalt

De fire rumænske statsborgere var tiltalt for 35 tilfælde af indbrud og indbrudsforsøg i perioden fra den 18. januar 2019 til den 12. marts 2019. Indbruddene var sket i private villaer i Københavnsområdet, herunder Gentofte, Tårnby, Hvidovre og Glostrup, samt i Hillerød. Ved indbruddene blev der blandt andet stjålet smykker, ure, kontanter, iPhones og computere. Indbruddene var sket ved knusning eller aflistning af ruder eller udtræk af ventilationsriste i ruderne, og i adskillige af tilfældene var der brugt redskaber, som stammede fra gerningsstedet, fx grensakse, koben m.v.

Tiltalen var indbrudstyveri – i nogle tilfælde alene forsøg herpå – efter straffelovens § 276 a. Der var rejst tiltale efter straffebestemmelsen i straffelovens § 286, stk. 1, som er den bestemmelse, der anvendes, hvis tyverierne findes at være af særlig grov beskaffenhed, og der derfor findes grundlag for at skærpe straffen.

Tre af de tiltalte erkendte sig skyldige i en mindre del af tiltalen. Den fjerde tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte stod bag de 17 af indbruddene. For så vidt angik de resterende 18 indbrud fandt retten, at anklagemyndigheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at det var de tiltalte, der stod bag disse indbrud.

Anklagerens påstand var straf af fængsel i ikke under 3 år.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder for hver af de tiltalte. Der blev ved strafudmålingen lagt vægt på, at der var tale om organiseret indbrudskriminalitet. Desuden blev der lagt vægt på, at forholdene var begået af fire personer i forening, antallet af forhold og omfanget af de stjålne effekter.

De fire tiltalte blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Både anklagemyndigheden og de tiltalte har nu mulighed for at anke dommen inden for 14 dage.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt i Retten i Hillerød den 6. december 2019, kl. 10.00.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarere: advokat Birgitte Schack, advokat Kristian Krüger Qvist og advokat Jan Aarup.
Anklagemyndighed: Københavns Politi, Advokatur SEØ (j.nr. 0900-75211-00741-19).

Til top Sidst opdateret: 06-12-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk