Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 1 år for skattesvig for ca. 2 millioner kroner 
23-09-2015 

En kvinde er blevet straffet med fængsel i 1 år og en tillægsbøde på 1.990.000 kr. for skattesvig.
Kvinden var tiltalt for i perioden fra 12. april 2011 til 15. juni 2011 som direktør, daglig leder og medejer af et anpartsselskab at have indberettet til SKATs indkomstregister for A-skat, at der ikke var skat, som skulle afregnes for ansatte i selskabet. Der var allerede indeholdt, angivet og betalt A-skat for disse ansatte for perioden 1. januar 2011 til 31. maj 2011. Der blev flere gange benyttet SKATs Tast-Selv-system til at foretage disse såkaldte nul-angivelser. Selskabet fik som følge heraf modregnet ca. 1.350.000 kr. i skattegæld, samt udbetalt ca. 620.000 kr.

Tiltalte nægtede sig skyldig. Hun erkendte at have foretaget den første indberetning den 12. april 2011, men havde ikke til hensigt at unddrage skat.

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var tiltalte, der foretog alle indberetninger, og om hun helt eller delvist havde søgt at opnå en berigelse for selskabet. Ved indberetningerne var benyttet tiltaltes personlige kode til SKATs Tast-Selv-system. Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at det var tiltalte og ikke en anden person, der havde foretaget nul-angivelserne. Efter nye regler om udvidet brug af samfundstjeneste er det tilsigtet, i modsætning til tidligere praksis, at samfundstjeneste også kan idømmes ved skattesvig. Tiltalte var i 2005 straffet for blandt andet bedrageri af særlig grov karakter med en betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Retten fandt efter en samlet bedømmelse ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Tiltalte tog forbehold for anke.

Retten i Hillerøds dom den 23. september 2015 i SS 3756/2014.

Til top Sidst opdateret: 23-09-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk