Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 4 måneder for overfald i Netto 
30-11-2015 

En 25-årig mand er idømt 4 måneders fængsel for vold mod en kunde i en dagligvareforretning.

Den tiltalte mand var blandt andet anklaget for en aften i juli 2015 i Netto på Skansevej i Hillerød at have tildelt en mand 2 lussinger og efterfølgende at have væltet ham om på gulvet og tildelt manden flere knytnæveslag og knæspark mod ansigtet.

På baggrund af vidneforklaringer og afspilning af klip fra videoovervågningen i Netto fandt retten det bevist, at tiltalte havde udøvet denne vold. Retten fandt det dog ikke bevist, at tiltalte også skulle have dunket mandens hoved ned i gulvet.

Under sagen kom det frem, at den overfaldne mand efter at have fået lussingerne slog tiltalte med en flaske. Det kunne endvidere ikke udelukkes, at den overfaldne mand før overfaldet havde virket truende og sagde skældsord til tiltalte og tiltaltes far. Retten mente dog ikke, at disse forhold havde givet tiltalte rimelig anledning til at udøve vold. Volden var derfor ikke straffri som følge af nødværge, og straffen kunne heller ikke bortfalde som følge af en slagsmålslignende situation eller andre formildende omstændigheder.

Tiltalte blev under sagen også dømt for at overtræde ordensbekendtgørelsen for en episode på Hillerød Station et par dage senere.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder. Tiltalte var tidligere dømt for vold, og straffen omfattede også en reststraf fra en prøveløsladelse i 2014.

Retten i Hillerøds dom den 18. november 2015 i sag SS-9-3300/2015.
Til top Sidst opdateret: 30-11-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk