Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

En del af Jægersprislejren anset for overdrev 
20-11-2013 

Retten i Hillerød har den 19. november 2013 afsagt dom i en sag mellem Kong Frederik den VII´s stiftelse på Jægerspris og Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagen drejede sig om, hvorvidt et område på 26 hektar af et areal, som stiftelsen udlejer til Forsvaret (Jægersprislejren), har karakter af biologisk overdrev i naturbeskyttelseslovens forstand.

Natur- og Miljøklagenævnet havde afgjort, at dette var tilfældet. Konsekvensen af afgørelsen var, at der ikke måtte foretages ændringer i arealets tilstand. Stiftelsen var uenig med Natur- og Miljøklagenævnet og indbragte afgørelsen for retten.

Ved rettens dom blev Natur- og Miljøklagenævnet frifundet. Retten fandt hverken, at nævnet havde lagt forkerte faktiske oplysninger til grund ved afgørelsen, eller at afgørelsen var mangelfuld. Nævnet havde heller ikke anvendt en forkert forståelse af begrebet biologisk overdrev i naturbeskyttelseslovens forstand eller begået fejl i forbindelse med behandlingen af sagen.

Retten i Hillerøds dom den 19. november 2013 i sag BS 390/2012.

Til top Sidst opdateret: 20-11-2013 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk