Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om mangelfuldt hus i Gadevang 
26-06-2012 

Sælger af fast ejendom i Gadevang pålagt at betale erstatning efter mangelfuld om- og tilbygning på hus oprindeligt opført i 1877.

Retten i Hillerød har den 25. juni 2012 afsagt dom i en sag anlagt af et ejerskifteforsikringsselskab mod sælgeren af ejendommen, den tidligere ejer, en bygningssagkyndig og en ejendomsmægler.

Forsikringsselskabet havde udbetalt erstatning for mangler ved ejendommen til køberen på 1.7 mio. kr. og krævede, at sælgeren og den tidligere ejer skulle betale ca. 1,4 mio. kr. heraf.

Endvidere krævede forsikringsselskabet ca. 600.000 kr. i erstatning fra den bygningssagkyndige og ca. 550.000 kr. i erstatning af ejendomsmægleren.

Retten fandt, at sælgeren var erstatningsansvarlig for langt størstedelen af de konstaterede mangler, og dømte ham til at betale ca. 1,3 mio. kr. til forsikringsselskabet.

Den tidligere ejer (sælgerens mor) blev frifundet.

Ejendomsmægleren blev frifundet.

Den bygningssagkyndige blev dømt til at betale 48.000 kr. for 2 mindre forhold, han som professionel havde overset.

Til top Sidst opdateret: 26-06-2012 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk