Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om to skuespilleres lønkrav mod Lønmodtagernes Garantifond 
21-12-2012 

Retten i Hillerød har den 19. december 2012 afsagt dom i en sag om to skuespilleres lønkrav mod Lønmodtagernes Garantifond.

Et selskab, som havde stået for produktion af forestillingen ”tre små mænd”, og som havde engageret de to skuespillere, gik konkurs. Skuespillerne fik herefter ikke udbetalt deres løn.

Sagen drejede sig om, hvorvidt skuespillerne ved deres medvirken i opsætningen af forestillingen havde udført arbejde som lønmodtagere i produktionsselskabets tjeneste, og om de derved havde opnået fortrinsstilling for deres lønkrav i konkursboet og sikring af et eventuelt udækket lønkrav via Lønmodtagernes Garantifond.

Retten kom frem til, at den ene skuespiller ikke havde indtaget en sådan selvstændig stilling ved skabelsen af forestillingen, at han ikke havde udført arbejde i produktionsselskabets tjeneste, og denne skuespiller havde derfor et krav mod Lønmodtagernes Garantifond.  

For den anden skuespillers vedkommende kom retten frem til, at der ikke var et tjenesteforhold mellem den pågældende og produktionsselskabet. Lønmodtagernes Garantifond blev derfor frifundet for dette krav.

Til top Sidst opdateret: 21-12-2012 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk