Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om lejemål i butikscenteret Gallerierne i Hillerød 
12-10-2009 

Forholdsmæssigt afslag på 2,5 mio. kr. til en lejer i butikscenteret Gallerierne i Hillerød, hvor udlejeren havde krævet betaling af lejerestance på ca. 6 mio. kr. Lejerens ophævelse var uberettiget.

Boligretten i Hillerød har den 12. oktober 2009 afsagt dom i en sag, hvor en lejer af et forretningslejemål i butikscenteret Gallerierne i Hillerød har fået tilkendt et forholdsmæssigt afslag på 2,5 mio. kr. Derimod fik lejeren ikke medhold i sine påstande om dagbod eller erstatning. Udlejeren fik derfor alene delvist medhold i krav om betaling af lejerestance på ca. 6 mio. kr. for perioden 1. januar 2007 til 30. september 2009.

Boligretten fandt, at der i selve forretningslejemålet og i centeret som helhed havde været mangler af så betydelig karakter og omfang, at det havde forringet brugsværdien af lejemålet så meget, at lejeren havde krav på et forholds-mæssigt afslag, der skønsmæssigt blev fastsat til 2,5 mio. kr.

Der var imidlertid ikke grundlag for at tilkende lejeren dagbod eller erstatning, da det ikke var godtgjort, at manglerne var væsentlige, eller at udlejeren havde handlet ansvarspådragende.

Lejeren havde under sagen ophævet lejemålet, men boligretten fandt ikke, at der forelå aktuel væsentlig misligholdelse fra udlejerens side. Lejeren skulle derfor anerkende, at ophævelsen var uberettiget, samt at lejeren var erstatningsansvarlig for udlejerens eventuelle tab.

Til top Sidst opdateret: 12-10-2009 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk