Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i funktionær sag 

Arbejdsgiver frifundet for krav om erstatning for påstået overtrædelse af lov om forbud ved forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Rettens j.nr.: BS 15-2-802/2006
Retten i Hillerød har  ved dom af 10. april 2007 frifundet en arbejdsgiver (sagsøgte) for et krav om erstatning som følge af en påstået overtrædelse af lov om forbud ved forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.

Sagens omstændigheder er, at sagsøgte meddelte sagsøger en advarsel begrundet i, at den ansatte forlod arbejdspladsen før arbejdstidsophør uden at have fået fri.
 
Retten har efter bevisførelsen ved sagens afgørelse lagt til grund, at den ansatte ikke havde fået tilladelse til at gå tidligere den pågældende dag. da den ansatte således havde forladt sin arbejdsplads uden tilladelse, har retten fundet, at det var fuldt ud berettiget, at sagsøgte meddelte den ansatte en advarsel i den foreliggende situation.

Baggrunden for at den ansatte forlod arbejdspladsen var, at denne på grund af sin religiøse overbevisning ikke ønskede at deltage i en officiel fødselsdagsreception, som ville blive afholdt senere samme eftermiddag. Den ansatte havde bedt om fri, men arbejdsgiveren fandt det vigtigt at også denne ansatte deltog i receptionen, dels for at lære samarbejdspartnerne at kende og dels for at sørge for servicering af gæsterne under receptionen.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk