Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domme i sager om arealmangel m.v. ved projektsalg af rækkehuse 
02-09-2009 

Projektudbyder og ejendomsmægler dømt til at betale erstatning til købere af rækkehuse, idet grundarealet i salgsmaterialet ikke svarede til de endeligt matrikulerede arealer.

Retten i Hillerød har den 31. august 2009 afsagt dom i 3 sager, hvor købere af rækkehuse havde anlagt sag mod projektudbyderen (sælgeren) og for 2 af købernes vedkommende også mod ejendomsmægleren, idet de krævede erstatning for arealmangel. 2 af køberne havde endvidere krævet erstatning af sælgeren, fordi deres huse blev leveret med loft til kip i stedet for med fladt loft, som de havde forudsat.

Alle 15 rækkehuse i projektet var udbudt til salg med et grundareal på 330 m2, og der var indsat en ansvarsfraskrivelsesklausul for så vidt angår arealet. Efter matrikulering udgjorde arealerne i de 3 sager henholdsvis 149 m2, 178 m2 og 190 m2.

Hverken projektudbyderen eller ejendomsmægleren havde foranstaltet nogle nærmere undersøgelser eller beregninger af grundarealerne, inden rækkehusene var blevet solgt. Retten fandt derfor, og på grund af arealafvigelsernes størrelse, at ansvarsfraskrivelsesklausulen ikke kunne gøres gældende.

Retten dømte derfor sælgeren, og i de sager, hvor ejendomsmægleren også var sagsøgt, også denne, til at betale erstatning til køberne. Sælgeren blev frifundet for erstatningskravet vedrørende loftskonstruktionen.

Sagerne er behandlet af 3 dommere.

Til top Sidst opdateret: 02-09-2009 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk