Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for uagtsomt manddrab i trafikken 
21-07-2009 

19-årig mand fra Frederikssund idømt dagbøder for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse.

Retten i Hillerød har idag afsagt dom i en sag, hvor en 19-årig mand var tiltalt for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med et solotrafikuheld den 4. september 2008 på Roskildevej i Frederikssund kommune.

Retten lagde til grund, at uheldet skete som følge af for høj hastighed kombineret med førerens uopmærksomhed, og retten fandt, at domfældte derved havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

I forbindelse med uheldet skred bilen og ramte et vejtræ, hvilket forårsagede en passagers død, og at en anden passager blev tilføjet betydelig skade på legeme og helbred.

Retten fandt domfældte skyldig i uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse, og straffen blev fastsat til 30 dagbøder af 250 kr. Domfældte, som havde erhvervet kørekort 1. gang den 15. august 2008, blev idømt kørselsforbud. 

Til top Sidst opdateret: 21-07-2009 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk