Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for menneskehandel i den første ”Hvepsebo”-sag 
14-12-2015 

Retten i Hillerød har den 14. december 2015 straffet tre rumænske statsborgere med mellem 2 og 3 års fængsel for menneskehandel, groft bedrageri og vidnetrusler. Dommen er den første i operation ”Hvepsebo”.

I sagen var der rejst tiltalte mod tre rumænske statsborgere for menneskehandel - begået overfor i alt 18 personer - samt groft bedrageri og databedrageri.  To af rumænerne var også tiltalt for vidnetrusler.

Sagen er en del af den såkaldte operation ”Hvepsebo”.  To tilsvarende straffesager er under behandling ved Retten i Lyngby og Retten i Glostrup.

Sagen ved Retten i Hillerød har været behandlet over 22 dage, og der har været afhørt et stort antal vidner, herunder 12 vidner, der kom rejsende fra Rumænien.

Retten kom frem til, at de tiltalte i forhold til 3 af de 18 personer kunne dømmes for menneskehandel, mens det for de resterende 15 personer ikke med tilstrækkelig sikkerhed var bevist, at der forelå en vildfarelse hos personerne om, hvad de skulle foretage sig i Danmark, eller at der var tale om ”andet utilbørligt forhold”. 

For de 3 udnyttede personers vedkommende var det bevist, at de tiltalte havde rekrutteret, transporteret, huset og udnyttet dem til at begå kriminalitet ved at bringe dem i en vildfarelse om, hvad de skulle foretage sig i Danmark, idet de tiltalte havde lovet dem arbejde her, men i stedet blev de sat til at begå kriminalitet. I to tilfælde blev personerne også truet til at begå kriminalitet. De tre tiltalte blev alle dømt for overtrædelse af straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4 og 5. To af de tiltalte blev tillige dømt efter straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 3.

De tre tiltalte blev også dømt for groft bedrageri og databedrageri til et samlet beløb på omkring 900.000 kr. Bedragerierne var begået over flere år, hvor de tiltalte havde udnyttet identitetsoplysninger for en række rumænske personer til at oprette lån på internettet, bestille kort med kreditmulighed, lease biler og andet, uden at de tiltalte eller de udnyttede rumænere havde evne til at betale.

Retten lagde til grund, at de tre tiltalte under løfte om arbejde havde fået de udnyttede rumænere til at rejse til Danmark. De bestilte og betalte deres rejse og indkvarterede dem på forskellige adresser. Herefter fulgte de dem til myndighederne, hvor de talte på deres vegne og fik dem registret, så de kunne få udstedt personnummerbevis og NemID, som herefter blev anvendt til bedragerierne.

De tre tiltalte blev også dømt for at have indberettet fiktive løn- og skatteindbetalinger for nogle af de udnyttede rumænere, hvorved de uberettiget fik udbetalt restskat.

En af de tiltalte blev endvidere dømt for at have truet et af vidnerne i Rumænien, og en anden blev dømt for fem tilfælde af trusler og vidnetrusler, herunder trusler mod to politifolk.

De tiltalte blev idømt fængsel i henholdsvis 3 år, 2 år og 3 måneder og 2 år. De blev alle udvist for bestandig.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at forholdene var begået af de tiltalte i forening, og at der var tale om en professionelt tilrettelagt, systematisk udnyttelse af et større antal personer, som de tiltalte havde fået til Danmark for at udnytte dem til kriminalitet, og at der tillige var tale om menneskehandel.  

Retten i Hillerøds dom den 14. december 2015 i sag SS 9-3441/2015.
Til top Sidst opdateret: 14-12-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk