Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for drabsforsøg i Frederiksværk 
09-04-2015 

En 51-årig mand er blevet dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital for at have forsøgt at dræbe sin far med knivstik.

Manden var tiltalt for i maj 2014 at have stukket sin far med to køkkenknive flere gange.

Tiltalte nægtede sig skyldig i drabsforsøg, men erkendte at have udøvet grov vold ved knivstik.

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at tiltalte havde stukket faren i brystet og i ryggen med to knive, der var over 20 cm lange. Faren havde været i manifest livsfare. Retten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i at have forsøgt at dræbe faren.

Tiltalte blev ikke straffet, fordi han på grund af sindssygdom var utilregnelig i gerningsøjeblikket. For at forhindre tiltalte i at begå mere kriminalitet bestemte retten, at tiltalte skal anbringes i et psykiatrisk hospital. Der blev ikke fastsat en tidsgrænse for, hvor længe anbringelsen må vare. Det betyder, at retten skal vurdere anbringelsen efter 5 år og derefter hvert andet år.

På grund af tiltaltes stærke tilknytning til Danmark mente retten, at det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise tiltalte fra Danmark. Tiltalte fik derfor lov til at blive i Danmark på betingelse af, at han ikke begår ny kriminalitet i 2 år fra det tidspunkt, hvor han bliver udskrevet fra hospitalet.

Retten i Hillerøds dom den 8. april 2015 i SS 9-4948/2014.
Til top Sidst opdateret: 09-04-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk