Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for drab på handelsskole i Hillerød 
17-06-2016 

En nu 17-årig dreng er blevet idømt 8 års fængsel for knivdrab af en 17-årig dreng på Hillerød Handelsskole.

Den tiltalte var anklaget for i november 2015 på et stisystem ved Hillerød Handelsskole/Handelsgymnasium at have stukket en 17-årig dreng i brystet med en kniv, hvilket havde til følge, at drengen afgik ved døden senere samme dag.

Tiltalte nægtede sig skyldig i drab, men erkendte at have udøvet grov vold med døden til følge.

Retten lagde til grund, at tiltalte havde stukket den 17-årige dreng i brystet, hvorved kniven gik ind mellem 5. og 6. ribben og ind i hjertet til dets bagvæg. Dødsårsagen var det tildelte knivstik. Retten fandt det bevist, at tiltalte må have indset, at det var overvejende sandsynligt, at drengen ville afgå ved døden som følge af knivstikket, og derefter flygtede fra stedet, og retten fandt på denne baggrund tiltalte skyldig i manddrab.

Straffen blev fastsat under hensyn til dels, at tiltalte uprovokeret i situationen tilføjede afdøde det dræbende stik, og dels som formildende omstændighed tiltaltes unge alder.

Tiltalte blev i øvrigt fundet skyldig i 4 andre forhold, som han delvist havde erkendt. Disse forhold har ikke haft betydning for den udmålte straf.

Straffen er en fælles straf med en tidligere betinget dom.

Dommen er anket af tiltalte til frifindelse i det ikke erkendte omfang.

Retten i Hillerøds dom af 17. juni 2016 i SS 9-2150/2016.
Til top Sidst opdateret: 17-06-2016 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk