Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for blufærdighedskrænkelse og vold 
15-06-2018 

17-årig dreng idømt tilsyn af kommunen med mulighed for anbringelse i institution for blufærdighedskrænkelse af to mindreårige piger og vold mod pædagog.

Sagsnummer: SS 9-694/2018

Sagen kort fortalt

Den 17-årige dreng var tiltalt for gentagne gange på faderens bopæl i Frederikssund at have voldtaget sin halvsøster, mens hun var mellem 7 og knap 9 år, samt at have befølt hende på brysterne og kønsdelene samt onaneret foran hende til sædafgang. Den 17-årige dreng var endvidere tiltalt for flere gange at have haft andet seksuelt forhold end samleje med sin stedsøster, mens hun var mellem 12 og knap 14 år, samt at have befølt hende på brysterne og kønsdelene samt onaneret foran hende til sædafgang. Den 17-årige dreng var endelig tiltalt for at have overfaldet en medarbejder på en institution i Odense, hvor han var frivilligt anbragt.

Tiltalen var voldtægt, andet seksuelt forhold end samleje, blufærdighedskrænkelse og vold mod tjenestemand efter straffelovens § 216, stk. 2, jf. til dels § 225, § 225, jf. § 222, stk. 1, § 232 og § 119, stk. 1.

Tiltalte nægtede sig skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse, men erkendte sig delvis skyldig i at have overfaldet medarbejderen på den institution, hvor han var anbragt.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde krænket de to pigers blufærdighed ved at have befølt dem på brysterne og kønsdelene og onaneret foran dem til sædafgang samt ved at have fået stedsøsteren til at beføle hans lem. Retten fandt det endvidere bevist, at tiltalte havde overfaldet medarbejderen på den institution, hvor han var anbragt. 

Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde voldtaget sin halvsøster, eller at berøringerne af halvsøsteren og stedsøsteren havde været af en sådan karakter, at der var tale om andet seksuelt forhold end samleje. På den baggrund nåede retten frem til, at tiltalte alene var skyldig i blufærdighedskrænkelse samt vold mod tjenestemand.

Tiltalte, der er diagnosticeret med mental retardering i lettere grad og derudover bl.a. autisme og ADHD, blev ikke straffet, men blev for at forebygge ny kriminalitet dømt til tilsyn af kommunen med mulighed for anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Sagen blev behandlet ved et nævningeting, som består af 3 juridiske dommere og 6 nævninger. Både de juridiske dommere og de 6 nævninger var enige om dommens resultat.

Tiltalte var ikke til stede under domsafsigelsen og har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hillerød den 15. juni 2018.

Til top Sidst opdateret: 15-06-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk