Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Direktør for filmlicenser bortvist med urette 
18-02-2015 

Retten i Hillerød har afgjort, at en administrerende direktør i et selskab, der formidlede salg af filmlicenser, var bortvist med urette.

Direktøren for et amerikansk ejet selskab, der formidlede salg af licenser til film, fik ved dommen medhold i sit krav på løn i perioden, indtil han kunne være opsagt i henhold ansættelseskontrakten, i alt godt 3,3 mio. kr., idet retten fandt, at selskabets bestyrelse ikke havde været berettiget til at bortvise ham.

Selskabet, der var en del af en amerikansk koncern, havde i 2013 en nedgang i omsætningen, og bestyrelsen besluttede, at der på den baggrund skulle ske ændringer, herunder i den administrerende direktørs opgaver og ansvar.  Det var bestyrelsens opfattelse, at der på et møde mellem formanden og direktøren var truffet en mundtlig aftale om sådanne ændringer. Direktøren var enig i, at der var indgået en aftale, men var uenig i den forståelse af aftalen, som formanden hævdede. Han afviste derfor med henvisning hertil at anerkende og indrette sig efter en aftale med det påståede indhold. Bestyrelsen traf herefter afgørelse om bortvisning af direktøren.

Retten fandt det ikke dokumenteret, at der var indgået en aftale som påstået af formanden. Retten var endvidere ikke enig med selskabet i et synspunkt om, at direktøren under alle omstændigheder i lyset af selskabets situation var forpligtet til at tåle de efter rettens opfattelse vidtrækkende ændringer i hans opgaver og ansvar som administrerende direktør, der ville være en følge af den af selskabet hævdede forståelse af aftalen. Retten gav derfor direktøren medhold i hans krav på løn i perioden på næsten 4 år, indtil han kunne være opsagt i henhold til kontrakten, idet der ikke var noget grundlag for at reducere lønkravet.

Retten i Hillerøds dom den 12. februar 2015 i sag BS 127/2014.

Til top Sidst opdateret: 18-02-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk