Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dødsbo med umyndig enearving kunne opsige lejere 
27-02-2009 

Lejere af et hus kunne opsiges af udlejers dødsbo, da salg af huset med lejerne ville give et væsentligt tab for boet, hvori et barn var enearving.

Boet efter A
mod
Lejerne B    

I 1998 lejede B et parcelhus af A. Ifølge lejeaftalen kunne lejemålet ikke opsiges. A døde i 2007 og efterlod sig et barn på dengang 8 år som enearving. Der var ikke væsentlige aktiver i boet ud over parcelhuset. Huset blev i februar 2008 vurderet til at kunne sælges for ca. 1,3 mio. kr. med lejere og ca. 1,7 mio. kr. uden lejere.    

Retten gav boet medhold i, at lejeaftalen kunne opsiges efter lejelovens § 83, stk. 1, litra g, idet boet ville lide et væsentligt tab, hvis huset måtte sælges med lejerne B. Det indgik også i vurderingen, at der ikke var udsigt til, at den umyndige arving kunne opnå Statsforvaltningens tilladelse til at overtage ejendommen.

Dom afsagt af Boligretten i Hillerød den 23. februar 2009
Sag BS 575/2008.

Sagen er anket til landsretten.

Til top Sidst opdateret: 17-03-2009 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk