Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bøder for kartelvirksomhed 
26-04-2019 

Et nedrivningsselskab, selskabets direktør og en tilbudsmedarbejder er blevet idømt bøder for ulovligt i flere tilfælde at have koordineret tilbudsgivning på nedrivningsopgaver med et andet konkurrerende nedrivningsfirma.
Sagsnummer: SS 8-2269/2018

Sagen kort fortalt

Der var rejst tiltale mod et nedrivningsselskab, selskabets direktør og en tilbudsmedarbejder i selskabet for i fire tilfælde at have udvekslet lånepriser med en konkurrerende nedrivningsvirksomhed med henblik på udarbejdelse af tilbud til hovedentreprenører.

Der var rejst tiltale mod selskabet i 4 forhold efter den konkurrencelov, der gjaldt før den 1. marts 2013.

De tiltalte nægtede sig skyldige. De tiltalte anførte endvidere, at forholdene var forældede.

Dommens resultat

Retten fandt ikke, at forholdene var forældede. Retten fandt det bevist, at de tiltalte forsætligt havde overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved at have udvekslet tilbudspriser med en konkurrerende nedrivningsvirksomhed.

På denne baggrund fandt retten de tiltalte skyldige.

Retten idømte nedrivningsselskabet en bøde på 1 mio. kr.

Retten idømte direktøren og den ledende medarbejder hver en bøde på 25.000 kr.

Retten lagde ved udmålingen af bøden blandt andet vægt på, at lovovertrædelserne var begået forsætligt over en periode på ca. 6 måneder men uden økonomisk vinding for hverken selskabet eller de to medarbejdere; de involverede værdier, lovforarbejdernes tilkendegivelse om bødeniveauet i disse sager samt retspraksis på området. For selskabets vedkommende lagde retten endvidere vægt på selskabets omsætning.

Anklagerens påstand var en bøde til selskabet på ikke under 1,5 mio. kr., og en bøde til direktøren og den ledende medarbejder på hver 25.000 kr.

De tiltaltes påstand var frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Begge parter har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes til Østre Landsret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt i Retten i Hillerød den 26. april 2019.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: Advokat Michael Klöcker, DLA Piper
Anklagemyndighed: Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) – Specialanklager Robert Hansen

Til top Sidst opdateret: 26-04-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk