Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bøder for kartelvirksomhed 
08-02-2019 

Et nedrivningsselskab, selskabets direktør og en ledende medarbejder er blevet idømt bøder for ulovligt i flere tilfælde at have koordineret tilbudsgivning på nedrivningsopgaver med to andre konkurrerende nedrivningsfirmaer.

Sagsnummer: SS 8-2268/2018

Sagen kort fortalt

Der var rejst tiltale mod et nedrivningsselskab, selskabets direktør og en ledende medarbejder i selskabet for i flere tilfælde at have udlånt selskabets tilbud til to konkurrerende nedrivningsvirksomheder med henblik på disse to virksomheders udarbejdelse af tilbud til hovedentreprenøren.

Der var rejst tiltale i 10 forhold efter den konkurrencelov, der gjaldt før den 1. marts 2013 og i 1 forhold efter den konkurrencelov, der gælder efter den 1. marts 2013, hvor bødestraffen for overtrædelse af konkurrenceloven blev betydeligt skærpet.

De tiltalte nægtede sig skyldige, idet de anførte, at der ikke var tale om lånepriser, men at tilbuddene derimod var sendt til de to andre virksomheder med henblik på, at det tiltalte selskab afgav tilbud på at udføre en underentreprise for de to andre virksomheder.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte forsætligt havde overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved at have udlånt tilbudspriser til konkurrerende nedrivningsvirksomheder.

På denne baggrund fandt retten de tiltalte skyldige. Retten idømte nedrivningsselskabet en bøde på 5 mio. kr., som blev fastsat i lyset af bl.a. koncernomsætningen, som i de senere år havde ligget på mellem ca. 1,3 kr. og ca. 1,9 mia. kr.

Retten idømte direktøren og den ledende medarbejder hver en bøde på 125.000 kr. Retten lagde ved udmålingen af bøden blandt andet vægt på, at lovovertrædelserne var begået forsætligt over en periode på knap 2 år, de involverede værdier, lovforarbejdernes tilkendegivelse om bødeniveauet i disse sager samt retspraksis på området.

Anklagerens påstand var en bøde til selskabet på ikke under 4,9 mio. kr., og en bøde til direktøren og den ledende medarbejder på hver 125.000 kr.

De tiltaltes påstand var frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Begge parter har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes til Østre Landsret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt i Retten i Hillerød den 8. februar 2019.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: Advokat Michael Klöcker, DLA Piper
Anklagemyndighed: Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) – anklagerfuldmægtig Amir Amirian

Til top Sidst opdateret: 08-02-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk