Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bevisalkometer som bevis i straffesag 
03-05-2012 

56-årig mand dømt for to tilfælde af spirituskørsel på baggrund af målinger foretaget med såkaldt bevisalkometer
 

Retten i Hillerød har den 3. maj 2012 afsagt dom i en sag, hvor en mand bl.a. var tiltalt for to tilfælde af spirituskørsel.

Beviset for den tiltaltes påvirkning af spiritus under eller efter kørslen bestod navnlig af udåndingsprøver foretaget med et såkaldt bevisalkometer. Efter bevisførelse om spørgsmålet fandt retten, at korrekt gennemførte målinger med et bevisalkometer er tilstrækkeligt sikre til, at målingerne kan anvendes som bevismiddel i straffesager om spirituskørsel.

Tiltalte blev herefter straffet med 20 dages fængsel, der blev gjort med vilkår om struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling samt en tillægsbøde på 6.000 kr. Førerretten blev endvidere frakendt i 2 år og 7 måneder.

Til top Sidst opdateret: 03-05-2012 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk