Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bandidos-medlem idømt 5 års fængsel 
19-03-2010 

Ledende medlem i en Bandidos-afdeling idømt fængsel i 5 år for besiddelse af ca. 2 kg. amfetamin. 

Retten i Hillerød har i dag afsagt dom i en sag, hvor et ledende medlem i en Bandidos-afdeling var tiltalt bl.a. for overtrædelse af straffelovens § 191 ved at have besiddet 1.973,51 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse.

Tiltalte erkendte sig delvis skyldig, idet han erkendte kurér-virksomhed, men retten fandt det bevist, at der var tale om besiddelse med henblik på videreoverdragelse. 

Tiltalte, der ikke tidligere var dømt for lignende kriminalitet, blev idømt fængsel i 5 år, tillige for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Domfældte havde været varetægtsfænslet siden 12. februar 2010 og blev efter domfældelelsen fortsat varetægtsfænglet.

Domfældte, der er beskyttet af navneforbud, udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke. 

Til top Sidst opdateret: 19-03-2010 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk