Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Andelsboligforening kan ikke nægte pub på Torvet i Hillerød 
26-05-2014 

Retten i Hillerød har i en dom den 26. maj 2014 bestemt, at en andelsboligforening ikke kan nægte en andelshaver at ombygge og udleje sin erhvervslejlighed til en pub.

Sagen vedrørte en etageejendom ved strøggade og torv centralt i Hillerød by. Ejendommens stueplan er indrettet med flere forskellige udsalgsforretninger og serveringssteder, herunder en kebab grill og en restaurant. Til ejendommen hører en fritliggende tilbygning ud mod Torvet, hvor de butikslokaler, sagen drejede sig om, ligger.

Ejendommen ejes af en Andelsboligforening. Ifølge foreningens vedtægt kan ejere af erhvervsandele udleje deres lejlighed. Det fremgår nærmere af vedtægten, at en ejer af en erhvervsandel uden begrænsninger har ret til at fremleje sin lejlighed i overensstemmelse med erhvervslejelovens regler.

Efter butikslokalerne havde stået tomme i nogle år, blev de lejet ud til en pub. Tidligere havde der været en køkkenforretning i lokalerne.

Andelsboligforeningen nægtede imidlertid at give tilladelse til, at lokalerne kunne ombygges til en pub, fordi der var tale om et væsentligt brancheskift. Foreningen mente, at den havde ret til at gøre indsigelse, og at en pub ville medføre betydelige gener for beboerne.

Ejeren af andelen henviste til, at han ifølge vedtægterne havde ret til at leje ud til lovlig virksomhed, og at andelsboligforeningen aldrig før havde sat begrænsninger for, hvilke butikker, der måtte være i ejendommen.

Under henvisning til blandt andet ejendommens karakter, bestemmelserne i vedtægten og andelsboligforeningens praksis gav retten ejeren af andelen ret i, at andelsboligforeningen ikke kunne nægte ombygning af lokalerne til en pub.

Retten i Hillerøds dom den 26. maj 2014 i sag BS 1091/2013.

Til top Sidst opdateret: 26-05-2014 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk