Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokat pålagt erstatningspligt. 
30-06-2009 

Advokat, der virkede som bobestyrer, pålagt at betale erstatning til en arving på grund af fejl ved behandlingen af et dødsbo.

Retten i Hillerød har den 30. juni 2009 afsagt dom i en sag, som en arving havde anlagt mod en advokat, der var bobestyrer i boet efter arvingens forældre.

Ved dommen blev advokaten pålagt at betale ca. 700.000 kr. til arvingen, fordi advokaten havde undladt at informere boets arvinger om, at et krav, som bobestyreren havde anmeldt i et andet dødsbo, var blevet afvist.

Arvingerne blev derfor afskåret fra selv at forsøge at gennemføre kravet i det andet dødsbo, og retten fandt, at bobestyreren derved havde handlet erstatningspådragende overfor arvingen, der ønskede at fastholde kravet mod det andet dødsbo.

Sagen er behandlet efter retsplejelovens § 12, stk. 3.

Til top Sidst opdateret: 30-06-2009 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk