Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

6 måneders fængsel for brandstiftelse og uagtsomt manddrab 
30-04-2018 

22-årig mand fra Frederikssund frifundet for mordbrand, men dømt for at sætte ild til sin sejlbåd for at få udbetalt forsikringssummen og for uagtsomt manddrab, idet hans 24-årige ven druknede.

Sagsnummer: SS 9-405/2018

Sagen kort fortalt

Den 22-årige var blandt andet tiltalt for om eftermiddagen den 14. oktober 2017 sammen med sin 24-årige ven at være sejlet ud i Roskilde Fjord, hvor han satte ild til sin båd med henblik på at få udbetalt forsikringssummen på 75.000 kr. for båden. Han var endvidere tiltalt for at have gjort dette under omstændigheder, hvor han indså, at hans vens liv blev udsat for overhængende fare, idet den tiltalte hældte benzin ud på båden og antændte dette, hvilket bevirkede, at den 24-årige sprang over bord og druknede.

Den 22-årige erkendte sig skyldig i at have påsat branden på båden med henblik på at få udbetalt forsikringssummen for båden, men nægtede sig i øvrigt skyldig

Dommens resultat

Retten fandt det ikke bevist, at den 22-årige havde indset, at han ville bringe sin vens liv i overhængende fare i forbindelse med brandstiftelsen.

Retten lagde det derimod - i overensstemmelse med hans erkendelse - til grund, at han satte ild til sin båd med henblik på at få udbetalt forsikringssummen. Det blev endvidere lagt til grund, at den 22-årige -  som var bekendt med, at vennen alene kunne hundesvømme, og som ikke havde sikret sig, at redningsvestene ombord virkede - sejlede ud på 7 meter dybt vand med en vandtemperatur på knap 11 grader og påsatte en brand, som medførte, at den 24-årige ven sprang i vandet og druknede.

På denne baggrund frifandt retten den 22-årige for mordbrand. Han blev alene dømt for brandstiftelse med henblik på forsikringssvig og uagtsomt manddrab, men dog ikke under særligt skærpende omstændigheder.

Den 22-årige var i december 2017 idømt fængsel i 2 år for blandt andet bedrageri. Straffen blev derfor fastsat som en tillægsstraf af fængsel i 6 måneder. Han blev endvidere frakendt retten til at føre skib i 1 år.

Sagen var en nævningesag.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hillerød den 30. april 2018.
Til top Sidst opdateret: 30-04-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk