Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

60 dages betinget fængsel og rettighedsfrakendelse til efterskolelærer, der havde seksuelt samvær med 4 elever fra efterskolen 
18-12-2007 

Forbrydelse mod kønssædeligheden

Anklagemyndigheden tiltalte den på gerningstidspunktet 30 årige efterskolelærer T for i flere tilfælde at have samleje med en elev på 16-årig samt for at have haft anden kønslig omgængelse end samleje med 3 andre elever i alderen 16-17 år, jf. straffelovens § 224, jf. § 223, stk. 1. 

En enig domsmandsret dømte T efter anklagen, bortset fra nogle enkeltheder i det ene forhold, og fastsatte straffen til 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på 2 år. T blev frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med piger under 18 år.

Retten lagde vægt på, at der var tale om flere forhold begået i en periode, der strakte sig over to skoleår, af en efterskolelærer, der var betroet pigerne i undervisningsøjemed, ligesom i hvert fald det ene forhold blev begået uden pigens samtykke.

Dommen er afsagt den 18. december 2007, Sagsnr.: 8-1993/2007

Til top Sidst opdateret: 18-12-2007 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk