Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

4 måneders betinget fængsel og rettighedsfrakendelse til tolk for forfalskning af tolkebilag overfor Region Hovedstaden 
21-09-2012 

49-årig kvindelig arabisk tolk fra midtsjælland dømt for i 142 tilfælde at have forfalsket tolkebilag fra lægekonsultationer, der blev sendt til Region Hovedstaden – tolkebilagene repræsenterede en værdi af omkring 120.000 kr.

Retten i Hillerød har den 21. september 2012 afsagt dom i en sag, hvor en kvindelig arabisk tolk var sigtet for i 2009 i 809 tilfælde at have bedraget Region Hovedstaden ved via forskellige tolkefirmaer, herunder hendes eget, at have indsendt tolkebilag, der var kopier af originale tolkebilag, hvorved hun fremkaldte den urigtige opfattelse hos regionen, at der var ydet tolkearbejde ved lægekonsultationer svarende til de 809 kopierede bilag.  Tolken var endvidere sigtet for at have forfalsket 201 tolkebilag, idet hun havde påført tolkebilagene en underskrift og et stempel fra en række læger i København og Sjælland som bevis for, at lægekonsultationerne havde fundet sted, hvilket ikke var tilfældet.

Tolken nægtede sig skyldig i det hele.

Tolken blev frifundet for bedrageri vedrørende de 809 kopierede tolkebilag. Retten lagde til grund, at der var tale om kopierede bilag, og at disse var fremsendt til regionen i bedragerisk hensigt, men det fandtes ikke tilstrækkelig bevist, at det var hende, der havde fremsendt disse.

Tolken blev fundet skyldig i dokumentfalsk i de 142 af tilfældene, men blev i øvrigt frifundet. Retten lagde her vægt på, at det af nogle kriminaltekniske erklæringer fremgik, at der var tale om kopierede lægestempler og lægeunderskrifter, og at det efter en skriftprøve var overordentlig sandsynligt, at det var hendes skrift, der fandtes på netop disse 142 bilag.

Tolken blev idømt 4 måneders betinget fængsel og frakendelse af retten til at udøve virksomhed som tolk i 3 år. Straffen blev gjort betinget på grund af kvindens personlige forhold, og da der var gået 3 år, siden forholdene blev begået.

Til top Sidst opdateret: 21-09-2012 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk