Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

42-årig mand dømt for voldtægt af steddatter 
23-06-2016 

Den 42-årige mand blev idømt fængsel i 6 år for voldtægt og et meget betydeligt antal samlejer med sin dengang 13-årige steddatter.

Manden var tiltalt for i perioden fra 31. december 2014 til den 15. januar 2016 ved vold eller trussel om vold og under udnyttelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed at have tiltvunget sig bl.a. samlejer, herunder anale samlejer, med sin steddatter. Tiltalte nægtede sig skyldig. Sagen blev behandlet af et nævningeting.

Efter bevisførelsen blev steddatterens forklaring lagt til grund. Forklaringen var bl.a. støttet af hendes 10-årige halvsøster, som til dels havde overværet overgrebene. Nævningetinget fandt, at to af overgrebene var sket ved voldtægt, og at tiltalte havde opnået et meget betydeligt antal samlejer, herunder tre anale samlejer, og anden kønslig omgængelse ved at udnytte sin fysiske og psykiske overlegenhed overfor steddatteren. Tiltalte og steddatteren havde et meget nært forhold, idet tiltalte havde været som en far for hende gennem hele hendes opvækst. En nævning stemte for frifindelse.

Ved udmålingen af straffen til fængsel i 6 år blev det særligt tillagt betydning, at der var tale om omfattende og systematiske seksuelle krænkelser begået gennem ca. et år. Steddatteren blev tilkendt 100.000 kr. i tortgodtgørelse.

Tiltalte har anket dommen til frifindelse.

Tiltalte har under sagen været varetægtsfængslet fra den 19. januar 2016 og skal forblive frihedsberøvet under anken.  

Retten i Hillerøds dom den 22. juni 2016 i SS 1425/2016.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk