Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

3 udenlandske par dømt for dokumentfalsk 
 

3 udenlandske par dømt for dokumentfalsk dokumentfalsk i forbindelse med forsøg på indgåelse af ægteskab på rådhuset i Hillerød.

3 portugisiske kvinder samt 2 pakistanske og 1 indisk mand idømt hver 30 dages fængsel for blandt andet dokumentfalsk i forbindelse med forsøg på indgåelse af ægteskab på rådhuset i Hillerød. De 3 mænd blev samtidig udvist med indrejseforbud i 5 år. De 3 kvinder blev frifundet for påstand om udvisning under henvisning til, at de er EU-statsborgere.

Retten fandt, at de tiltalte måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at der til brug for deres ansøgninger om indgåelse af ægteskab blev anvendt falske dokumenter om civilstand fra de portugisiske myndigheder. Retten lagde herved vægt på, at de alle har forklaret, at de godt var klar over, at ægteskaberne alene blev indgået for at opnå opholdstilladelse for mændene fra Pakistan og Indien, og at det hele blev arrangeret af en bagmand mod betaling.

Retten tilsidesatte de tiltaltes forklaringer om, at de troede, at dokumenterne var ægte.

Hillerød rets dom af den 6. juli 2007 (SS 2028/2007)

Til top Sidst opdateret: 06-07-2007 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk