Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

3 måneders betinget fængsel for sex med mand, der ikke kunne modsætte sig 
28-10-2007 

Forbrydelse mod kønssædeligheden

Anklagemyndigheden tiltalte T for overtrædelse af straffelovens § 218, stk. 2, jf. § 225, ved at have at have suttet på F’s lem, mens F lå og sov i T’s værelse, hvorved F vågnede og skubbede T væk. 

F krævede erstatning på 25.000 kr. 

En enig domsmandsret dømte T efter anklagen og fastsatte straffen til 3 måneders betinget fængsel med en prøvetid på 1 år og tilsyn af Kriminalforsorgen. T skulle også udføre 30 timers samfundstjeneste.

Retten lagde vægt på, at der alene var aftale om, at F skulle sove hos T, og at der ikke havde været seksuelle antydninger i forbindelse hermed. F havde indtaget en del spiritus og var faldet i søvn, da T begyndte handlingen. F havde forud for dette afvist seksuelle tilnærmelser fra T en eller flere gange. T udnyttede på trods heraf F’s søvn til kønslig omgængelse. 

Erstatningen til F blev fastsat til 15.000 kr.

Dommen er afsagt den 26. oktober 2007, Sagsnr.: 8-1223/2007

Til top Sidst opdateret: 09-11-2007 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk