Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

34-årig mand idømt fængselsstraf for grov vold mod samlever 
28-06-2016 

En 34-årig mand blev af et enigt nævningeting fundet skyldig i grov vold og idømt fængsel i 1 år og 6 måneder

Manden var tiltalt for i august 2015 i en lejlighed på Skansegården i Hillerød at have viklet et håndklæde om halsen på sin samlever og strammet til, samt at have stoppet et viskestykke i munden på hende, ligesom han med en fyldt 2 liter colaflaske tildelte hende flere slag på arme og krop og flere gange stak fingrene ind i hendes mund samtidig med, at han trykkede hårdt på hendes kæber. Tiltalte nægtede sig skyldig.

Hovedforhandlingen blev gennemført under medvirken af nævninger, da anklagemyndigheden nedlagde påstand om forvaring.

Nævningetinget fandt efter bevisførelsen, herunder særligt samleverens forklaring i retten, tiltalte skyldig i grov vold.

Tiltalte blev ikke idømt forvaring. Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte udgjorde en sådan nærliggende fare for andre, at det var nødvendigt, at han kom i forvaring i stedet for fængsel. På grund af voldens grovhed og tiltaltes tidligere straffe for lignende kriminalitet blev han idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, herunder en reststraf på 397 dage. Tiltalte blev i november 2013 prøveløsladt efter afsoning af en længere fængselsstraf.

Retten i Hillerøds dom af 28. juni 2016 i SS 9-730/2016.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk