Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

33-årig idømt fængsel i 5½ år for voldtægt mv 
14-09-2018 

En 33-årig bosnisk mand er fundet skyldig i at have begået to voldtægter inden for samme døgn og for anden kønslig omgængelse end samleje under en anden episode. Både gerningsmanden og de forurettede havde psykiske problemer eller alkoholmisbrug.

Sagsnummer: SS 2434/2018

Sagen kort fortalt

En aften i juli måned 2017 mødte tiltalte en 55-årig psykisk syg kvinde på et værtshus i Brædstrup. Under påskud af, at en af hendes bekendte ville mødes med hende, fik tiltalte kvinden med på en køretur, hvorunder tiltalte standsede på en afsides rasteplads. Tiltalte var anklaget for, at han havde forsøgt at voldtage kvinden, begå anden kønslig omgængelse end samleje og krænke hendes blufærdighed. Tiltalte kørte derefter kvinden tilbage til værtshuset.

Natten mellem den 26. og 27. september 2017 mødte tiltalte en 55-årig kvinde, der var præget af et langvarigt alkoholmisbrug, på et værtshus i Frederiksværk. Han tilbød hende noget hash, og fik hende med ud at køre til en afsides beliggende rasteplads. Tiltalte var anklaget for at have voldtaget kvinden og begået anden kønslig omgængelse end samleje. Herefter kørte han kvinden tilbage til beværtningen.     

Samme døgn opsøgte han sammen med en medtiltalt mand en 66-årig psykisk syg kvinde på hendes bopæl. Tiltalte havde tidligere besøgt hende i foråret og sommeren 2017. Tiltalte ville have penge for havearbejde og reparation af en havetraktor. Ifølge anklageskriftet skulle de to tiltalte mænd have tiltvunget sig adgang til boligen, hvor de afpressede og truede kvinden og gennemsøgte hjemmet for penge. Den anden tiltalte mand forlod bopælen, og tiltalte var anklaget for, at han derefter voldtog kvinden og begik anden kønslig omgængelse end samleje.

Begge tiltalte nægtede sig skyldige.

Dommens resultat

Retten fandt tiltalte skyldig i de to forhold om voldtægt i september måned 2017. Tiltalte var også skyldig i anden kønslig omgængelse og blufærdighedskrænkelse. Tiltalte blev frifundet for forsøg på voldtægt i juli måned 2017. I forholdet fra september måned 2017 blev tiltalte dømt for afpresning, mens den anden tiltalte blev dømt for ulovlig tvang.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at tiltalte skulle dømmes til forvaring og udvisning.

Da tiltalte ikke tidligere var dømt for en alvorlig seksualforbrydelse, og da de begåede forhold og oplysningerne om tiltaltes person ikke i særlig høj grad gav grundlag for at antage, at der var en risiko for gentagelse, som gør forvaring påkrævet, blev tiltalte frifundet for påstanden herom. Retten idømte i stedet tiltalte en straf på 5½ års fængsel.

Tiltalte var kommet til Danmark som 7-årig og havde opholdt sig i Danmark i 26 år. Han har ingen familie i Bosnien og siden 1993 havde han kun været i hjemlandet 4-5 gange. Han har en datter på 11 år, der er dansk statsborger og bor sammen med sin mor i Danmark. Tiltalte har haft fast samvær med datteren hver anden weekend. På trods for den langvarige fængselsstraf vurderede retten på denne baggrund, at en udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Tiltalte blev derfor alene udvist betinget.

Tiltalte og anklagemyndigheden har 14 dage til at tage stilling til, om sagen ankes.

En sag som den foreliggende vil som udgangspunkt skulle behandles af et nævningeting, men efter tiltaltes anmodning blev den behandlet som en domsmandssag. 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hillerød den 13. september 2018.
Til top Sidst opdateret: 14-09-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk