Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

2 sygeplejersker frifundet for uagtsomt manddrab og overtrædelse af autorisationsloven 
24-11-2017 

En enig domsmandsret har ved dom afsagt den 23. november 2017 frifundet 2 sygeplejersker på 30 år og 55 år for uagtsomt manddrab, jf. straffelovens § 241, og for overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 75.
De 2 sygeplejersker på 30 år og 55 år var tiltalt for grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af deres virksomhed som sygeplejersker og derved uagtsom at have forvoldt en 63 årig mandlig patients død. Sygeplejerskerne havde sammen på neurologisk afdeling på Hillerød Sygehus den 21. maj 2015 fejlanbragt en ernæringssonde på patienten. Sonden skulle lægges i mavesækken men blev anbragt i den ene lunge, hvilket medførte perforation af lungen. Patienten døde 2 dage senere af følgerne af den fejlplacerede sonde.

Sygeplejerskerne forklarede i retten, at de mente de havde fulgt afdelingens instruks og i den forbindelse foretaget forskellige kontroller af, om ernæringssonden var placeret korrekt.

Retten lagde vægt på, at sygeplejerskerne havde foretaget de kontroller, der var praksis for at foretage på neurologisk afdeling, til sikring af, om ernæringssonden var lagt korrekt. Da patienten ikke helt reagerede som forventet ved nogle en af disse kontroller, burde sygeplejerskerne have kontaktet en anden sygeplejerske eller læge til vurdering af, om der skulle foretages yderligere kontrol, herunder ved røntgen. Retten fandt imidlertid ikke, at sygeplejerskerne herved havde gjort sig skyldige i grovere forsømmelse af deres arbejde eller udvist en sådan uagtsomhed, at de var skyldige i uagtsomt manddrab.

SS 1907/2017

Til top Sidst opdateret: 24-11-2017 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk