Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

2 års fængsel for grov vold med økse 
03-04-2019 

En 53-årig mandlig beboer på botilbuddet Orion idømt 2 års fængsel for at have slået en 48-årig kvindelig beboer på Orion med en økse.
Sagsnummer: SS-5710/2018

Sagen kort fortalt

Den 53-årige mand var tiltalt for at have forsøgt at dræbe den 48-årige kvinde ved mindst seks gange at hugge ud efter hendes hoved og overkrop med en økse, hvorved han ramte hende med øksen en gang i panden, en gang i nakken og 2-3 gange på højre arm. Episoden foregik i kvindens lejlighed. Forud for episoden havde der gennem en længere periode været en konflikt mellem manden og kvinden, der begge var beboere på bo- og rehabiliteringsstedet Orion.

Tiltalen var forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21.
Den 53-årige mand
nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab men erkendte at have udøvet grov vold mod den 48-årige kvinde.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 53-årige mand havde slået den 48-årige kvinde tre gange med øksen hhv. i panden, på armen og i nakken. Retten fandt det ikke bevist, at den 53-årige mand havde haft forsæt til, at den 48-årige kvinde skulle dø, idet retten bl.a. lagde vægt på, at der ikke var tale om hårde økseslag og på, at det var usikkert, om øksen havde ramt med den skarpe eller flade ende af øksen. På den baggrund nåede retten frem til, at den 53-årige mand alene var skyldig i grov vold, jf. straffelovens § 245, stk. 1.

Anklagers påstand om straf var fængsel i 2 – 2 ½ år.
Straffen blev fastsat til fængsel i 2 år. Retten lagde vægt på forholdets grovhed, herunder at forholdet var begået ved den 53-årige mands henvendelse på den 48-årige kvindes bopæl og ved anvendelse af en økse.

Sagen var en nævningesag. Dommere og nævninger var uenige om dommens resultat, idet en enkelt nævning fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i forsøg på manddrab. Alle dommere og nævninger var enige om straffastsættelsen.

Den 53-årige mand valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hillerød den 3. april 2019.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: advokat Anders Boelskifte
Anklagemyndighed: anklager Andreas Juul Bjørn

Til top Sidst opdateret: 03-04-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk