Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

20 dages betinget fængsel for uagtsomt manddrab ved færdselsuheld ved Slangerup 
17-02-2011 

17-årig idømt betinget fængsel i 20 dage for uagtsomt manddrab og overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med færdselsuheld ved Slangerup.

Retten i Hillerød har den 17. februar 2011 afsagt dom i en sag, hvor en nu 17-årig mand var tiltalt for uagtsomt manddrab og overtrædelse af forskellige færdselslovsbestemmelser.

Trafikuheldet fandt sted den 6. oktober 2010 sent på aftenen, hvor den dengang 16-årige, som ikke havde kørekort, mistede herredømmet over den bil, han kørte i.

Tiltaltes kammerat, som var passager i bilen, afgik ved døden som følge af kvæstelser efter trafikuheldet.

Retten lagde til grund, at tiltalte havde kørt med 100 km/t trods en hastighedsbegrænsning på 80 km/t, det var mørkt, fugtigt føre, og tiltalte var ikke kendt på stedet. Retten fandt at tiltalte ved sin kørsel havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselsssikkerheden og derved uagtsomt forvoldt passagerens død.

Straffen blev fastsat til fængsel i 20 dage, som blev gjort betinget med prøvetid og tilsyn af Kriminalforsorgen. Tiltalte blev endvidere idømt en tillægsbøde på 6.000 kr. og frakendt førerretten betinget.

Domfældte tog betænkningstid med hensyn til eventuel anke.

Til top Sidst opdateret: 17-02-2011 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk