Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

2 års fængsel for afpresning og bedrageri 
16-11-2018 

En 23-årig mand er ved Retten i Hillerød idømt 2 års fængsel for afpresning, databedrageri, bedrageri og ulovlig tvang.

Sagsnummer: SS 9-3246/2018

Sagen kort fortalt

En 23-årig mand var tiltalt for i perioden fra november 2017 til  januar 2018 ved trussel om vold - eller ved den i situationen underliggende trussel om vold - at have tvunget en mand til at udlevere sit dankort, koden til dankortet, sin mobiltelefon, koden til MobilePay samt sit NemID til tiltalte, hvorefter tiltalte adskillige gange hævede penge og forsøgte at hæve penge på forurettedes konto. Endvidere optog tiltalte flere lån på nettet i den forurettede mands navn.

Det samlede beløb udgjorde omkring 400.000 kr. ifølge anklageskriftet, som omfattede 31 forhold.

Tiltalen var rejst efter straffelovens § 260, stk. 1, nr. 1 (ulovlig tvang), straffelovens § 279 a, jf. § 286, stk. 2 (databedrageri af særlig grov beskaffenhed), § 281, nr. 1 (afpresning) og § 279 (bedrageri).

Tiltalte nægtede sig skyldig, idet han dog ikke bestred, at transaktionerne havde fundet sted, og at han havde foretaget mange af dem.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte ved trussel om vold - blandt andet over en facebook profil - og i øvrigt ved den i situationen underliggende trussel om vold var skyldig efter anklageskriftet.

Anklagerens påstand var straf af fængsel i ikke under 2 år og 6 måneder.

Straffen blev fastsat til 2 års fængsel. Der blev ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte så sent som den 30. august 2017 og den 1. november 2017 var dømt for ensartet kriminalitet, og at det første forhold i den nye sag var begået den 5. november 2017.

Tiltalte har anket dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt i Retten i Hillerød den 15. november 2018.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: Advokat Lone Damgaard
Anklagemyndighed: Specialanklager Martin Broms, Nordsjællands Politi

Til top Sidst opdateret: 16-11-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk