Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

2 ½ års fængsel, bøde og rettighedsfrakendelse til forsikringsmægler for bedrageri og medvirken til grov skattesvig 
01-09-2017 

 
En 71-årig mand er i en domsmandssag, der har varet 6 retsdage, kendt skyldig i bedrageri over for et forsikringsselskab ved i 25 forhold som forsikringsmægler at have indsendt pensionsbegæringer til forsikringsselskabet, hvor han i strid med aftalen med kunden angav, at kunden ønskede en pensionsordning med løbende præmiebetalinger i stedet for et engangsindskud, eller hvor han angav en længere præmiebetalingsperiode end, hvad han vidste, at kunden havde økonomisk mulighed for, med den virkning, at pensionsordningerne blev tegnet med en for høj værdi. Herved opnåede forsikringsmægleren og til dels den virksomhed, han på et tidspunkt blev ansat i, at få udbetalt mindst 3,5 mio. kr. for meget i formidlingsprovision af forsikringsselskabet. ´

Forsikringsmægleren blev også kendt skyldig i medvirken til grov skattesvig ved at have informeret sine kunder om, at penge, som han havde udbetalt til kunden som bonus for indgåelse af aftalen, var skattefri, selvom han var bekendt med, at Skatterådet og senere også Landsskatteretten havde afgjort, at en sådan bonus var skattepligtig.

Forsikringsmægleren blev straffet med fængsel i 2½ år og med en tillægsbøde på 725.000 kr., der svarede til den unddragne skat af bonusbeløbene.

Forsikringsmægleren blev også frakendt retten til at udøve virksomhed med salg og /eller formidling af forsikringer eller være beskæftiget i en sådan virksomhed i 2 år.

Ved udmåling af straffen blev i skærpende retning lagt vægt på kriminalitetens karakter, omfang og grovhed, og i den forbindelse at der var tale om misbrug af tillidsforholdet mellem forsikringsselskab og forsikringsmægler. I formildende retning blev det tillagt betydning, at der var indgivet politianmeldelse allerede i 2014 om forholdene, der var begået i perioden 2008 - 2013.


Retten i Hillerøds dom af den 1. september 2017 i sagen SS 5652/2016.

Til top Sidst opdateret: 01-09-2017 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk